بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در اندروید 
حمید  1 هفته پیش  3 روز پیش
0 0

سلام، من کدهای زیادی برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی دیدم ولی کامنتهاشون  رو که میخوندم بعضیها نوشته بودن که الگوریتم دقیقی نیست. شما از چه الکوریتمی استفاده می‌کنید که امتحان کردید و مطمئنید که دقیقه؟

0 0
من تابحال استفاده نکرده ام ، یادمه اولین کارگروه سایت که راه افتاد ، نتیجه ش ساخت یک تقویم بود که بصورت مرموزی هیچوقت اعلام نشد ، یه بار از روی کنجکاوی بهش رسیدم و نتیجه ش توی این آدرس بود: time.uncox.com (1 هفته پیش)
0 0
من از نمونه کدی که تو آموزشای اندروید بود استفاده کردم و هنوز دقیق جواب می ده (3 روز پیش)
 برای این سوال 1 پاسخ وجود دارد.
پاسخ به سوال 
Neshat  6 روز پیش
+1 0

سلام دوست عزیز من از این کلاس استفاده کردم و نتیجه داد فقط اون متد های آخرشو باید به سلیقه خودت شخصی سازی کنی.

 


public class Utilities {

private class SolarCalendar {

public String strWeekDay = "";
public String strMonth = "";

int date;
int month;
int year;

public SolarCalendar()
{
Date MiladiDate = new Date();
calcSolarCalendar(MiladiDate);
}

public SolarCalendar(Date MiladiDate)
{
calcSolarCalendar(MiladiDate);
}

private void calcSolarCalendar(Date MiladiDate) {

int ld;

int miladiYear = MiladiDate.getYear() + 1900;
int miladiMonth = MiladiDate.getMonth() + 1;
int miladiDate = MiladiDate.getDate();
int WeekDay = MiladiDate.getDay();

int[] buf1 = new int[12];
int[] buf2 = new int[12];

buf1[0] = 0;
buf1[1] = 31;
buf1[2] = 59;
buf1[3] = 90;
buf1[4] = 120;
buf1[5] = 151;
buf1[6] = 181;
buf1[7] = 212;
buf1[8] = 243;
buf1[9] = 273;
buf1[10] = 304;
buf1[11] = 334;

buf2[0] = 0;
buf2[1] = 31;
buf2[2] = 60;
buf2[3] = 91;
buf2[4] = 121;
buf2[5] = 152;
buf2[6] = 182;
buf2[7] = 213;
buf2[8] = 244;
buf2[9] = 274;
buf2[10] = 305;
buf2[11] = 335;

if ((miladiYear % 4) != 0) {
date = buf1[miladiMonth - 1] + miladiDate;

if (date > 79) {
date = date - 79;
if (date <= 186) {
switch (date % 31) {
case 0:
month = date / 31;
date = 31;
break;
default:
month = (date / 31) + 1;
date = (date % 31);
break;
}
year = miladiYear - 621;
} else {
date = date - 186;

switch (date % 30) {
case 0:
month = (date / 30) + 6;
date = 30;
break;
default:
month = (date / 30) + 7;
date = (date % 30);
break;
}
year = miladiYear - 621;
}
} else {
if ((miladiYear > 1996) && (miladiYear % 4) == 1) {
ld = 11;
} else {
ld = 10;
}
date = date + ld;

switch (date % 30) {
case 0:
month = (date / 30) + 9;
date = 30;
break;
default:
month = (date / 30) + 10;
date = (date % 30);
break;
}
year = miladiYear - 622;
}
} else {
date = buf2[miladiMonth - 1] + miladiDate;

if (miladiYear >= 1996) {
ld = 79;
} else {
ld = 80;
}
if (date > ld) {
date = date - ld;

if (date <= 186) {
switch (date % 31) {
case 0:
month = (date / 31);
date = 31;
break;
default:
month = (date / 31) + 1;
date = (date % 31);
break;
}
year = miladiYear - 621;
} else {
date = date - 186;

switch (date % 30) {
case 0:
month = (date / 30) + 6;
date = 30;
break;
default:
month = (date / 30) + 7;
date = (date % 30);
break;
}
year = miladiYear - 621;
}
}

else {
date = date + 10;

switch (date % 30) {
case 0:
month = (date / 30) + 9;
date = 30;
break;
default:
month = (date / 30) + 10;
date = (date % 30);
break;
}
year = miladiYear - 622;
}

}

switch (month) {
case 1:
strMonth = "فروردين";
break;
case 2:
strMonth = "ارديبهشت";
break;
case 3:
strMonth = "خرداد";
break;
case 4:
strMonth = "تير";
break;
case 5:
strMonth = "مرداد";
break;
case 6:
strMonth = "شهريور";
break;
case 7:
strMonth = "مهر";
break;
case 8:
strMonth = "آبان";
break;
case 9:
strMonth = "آذر";
break;
case 10:
strMonth = "دي";
break;
case 11:
strMonth = "بهمن";
break;
case 12:
strMonth = "اسفند";
break;
}

switch (WeekDay) {

case 0:
strWeekDay = "يکشنبه";
break;
case 1:
strWeekDay = "دوشنبه";
break;
case 2:
strWeekDay = "سه شنبه";
break;
case 3:
strWeekDay = "چهارشنبه";
break;
case 4:
strWeekDay = "پنج شنبه";
break;
case 5:
strWeekDay = "جمعه";
break;
case 6:
strWeekDay = "شنبه";
break;
}

}

}

public static String getCurrentShamsidate() {
Locale loc = new Locale("en_US");
Utilities util = new Utilities();
SolarCalendar sc = util.new SolarCalendar();
return String.valueOf(sc.year) + "/" + String.format(loc, "%02d",
sc.month) + "/" + String.format(loc, "%02d", sc.date);
}
public static String getMonth(){
Utilities util = new Utilities();
SolarCalendar sc = util.new SolarCalendar();
return sc.date+" "+sc.strMonth;
}
public static String getWeek(){
Utilities util = new Utilities();
SolarCalendar sc = util.new SolarCalendar();
return sc.strWeekDay+"";
}

}

پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .